دستگاه پردازش پنج محور CNC

November 14, 2022
آخرین اخبار شرکت دستگاه پردازش پنج محور CNC

به منظور پاسخگویی به نیازهای بالای مشتریان و کیفیت بالا، اکنون دو مرکز ماشینکاری پنج محوره CNC را اضافه کرده ایم.اگر قالبی برای ساخت دارید، لطفا با من تماس بگیرید!

آخرین اخبار شرکت دستگاه پردازش پنج محور CNC  0آخرین اخبار شرکت دستگاه پردازش پنج محور CNC  1آخرین اخبار شرکت دستگاه پردازش پنج محور CNC  2آخرین اخبار شرکت دستگاه پردازش پنج محور CNC  3